Kerkdiensten

Kerkdiensten


We zijn weer gestart met het houden van diensten op basis van de RIVM richtlijnen.

De gemeenteleden worden per 2 wijken van de ouderlingen uitgenodigd. Tenzij anders vermeld.


Hieronder staat de meest recente planning:

 • Aanmelden kan bij de scriba, Arend Beekhuis, via telefoon nummer 06-20682777 of e-mail adres scriba@cgkeemdijk.nl

 • Op pagina 13 & 14 van de gemeentegids kunt u zien in welke wijk u zit.
 • Er is ruimte voor alle leden om te komen, maar dan vanaf 09.20 uur en 18.50 uur. (en 16.50 uur 13 sept.) De kosters zullen de namen noteren op de presentielijst van deze  ‘extra’ personen en het principe vol is vol hanterenEr zijn een aantal aandachtspunten waar we u op willen wijzen:

 

 • Het is alleen mogelijk de kerk in te gaan via de hoofdingang. De achteringang (zijde Kerkepad) blijft gesloten.
 • Tussen kerkgangers die geen huisgenoten zijn, dient steeds anderhalve meter afstand in acht te worden genomen. Niet alleen in de kerkzaal, maar ook in de hal en op het kerkplein.
 • Er is geen mogelijkheid uw jas op te hangen in de garderobe. Uw jas kunt u meenemen de kerkzaal in en op de lege kerkbank vóór u neerleggen.
 • Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van de kosters en/of de coördinatoren van de Commissie van Beheer.
 • Er zijn geen vaste plaatsen. U kunt dus niet op uw vaste plek zitten, maar op de plek die u wordt aangewezen.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Familieleden die niet bij elkaar wonen, dienen de anderhalve meter in acht te nemen.
 • Bij binnenkomst wordt uw naam afgevinkt op een presentielijst en wordt de gezondheidsvraag gesteld. Als u daardoor even moet wachten op anderhalve meter, vragen we uw geduld en begrip daarvoor.
 • Probeer onderlinge ontmoeting voor of na de kerkdienst zoveel mogelijk te voorkomen in verband met de ophoping van mensen.
 • Er is tot nadere aankondiging geen kindercrèche en zondagschool.
 • Wat betreft de kwetsbare groepen, zoals zeventigplussers en zieken, is het advies vanuit het CGK Dienstenbureau en het RIVM om grote bijeenkomsten te vermijden. Daarbij gaat het met name om oncontroleerbare situaties waarbij de gezondheidsvraag niet wordt gesteld. Deze gezondheidsvraag wordt wel gesteld aan bezoekers van kerkdiensten. Dit maakt de kerkdienst veiliger dan bijvoorbeeld een drukke supermarkt. Het is uiteindelijk aan de mensen zelf om de afweging te maken om wel of niet naar de kerkdiensten te komen.
 • Probeer het bezoek aan het toilet in de kerk te voorkomen door thuis te gaan. Mocht u echt moeten, dan is het toilet in de kerk uiteraard beschikbaar. Maar steeds één persoon per toiletgroep.

 

Tot slot vragen we uw begrip voor het feit dat de diensten anders verlopen dan gebruikelijk. Laten we met elkaar van de kerkdiensten vreugdevolle ontmoetingen maken. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad, de kosters of de mensen van de Commissie van Beheer. We zien er naar uit om samen met u als broeders en zusters samen te komen in ons kerkgebouw.

Onze kerkdiensten worden normaliter gehouden op zondagen om 9.30 uur en 19.00 uur.

's Ochtends is er voor de allerkleinsten crèche en voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar is er tijdens de preek gelegenheid om naar de zondagsschool te gaan.


De laatst bijgewerkte informatie rondom de kerkdiensten is terug te vinden op Kerktijden.nl. Klik hiervoor op de volgende link:

We zijn live te beluisteren via Kerkdienstgemist. Ook is het mogelijk om diensten terug te luisteren en te downloaden. Dit kan door op de volgende link te klikken:

© CGK Eemdijk | 2020