Kerkdiensten

Kerkdiensten


De kerkenraad heeft een besluit genomen over de invulling van de activiteiten en diensten in onze gemeente voor de komende periode. Daarmee willen we als kerkelijke gemeente recht doen aan het advies van onze eigen commissie kerkdiensten en zoveel mogelijk in lijn handelen met de adviezen van het kerkelijk bureau in Veenendaal. De situatie waar we als land, maar vooral als omgeving, in zitten is ernstig en gevaarlijk. Dit is besloten tot nader bericht:


- We gaan naar online vieren van alle diensten en online organiseren van alle kerkelijke activiteiten. Dus ook de zondagsschool, de verenigingen en de catechisaties.

- We maken m.b.t. de diensten een uitzondering voor diensten die we als wezenlijk beschouwen om fysiek in te vullen. Daarbij hanteren we maximaal dertig bezoekers waaronder ook de kinderen, maar exclusief personeel. Dit zijn tot en met medio januari 2021: het kinderkerstfeest van de zondagsschool op D.V. 25 december en de dorpskerstviering op D.V. 26 december. In de oudejaarsdienst op D.V. 31 december en in de belijdenisdienst op D.V. 10 januari willen we familie en betrokkenen gelegenheid geven om in besloten kring aanwezig te zijn. Uiteraard met inachtneming van maximaal dertig personen.

- Het pastoraat en de huisbezoeken gaan door voor zover het noodzakelijk en gewenst is. Het moet wel veilig kunnen. We hanteren de volgende regels:

a. Er zijn op de dag van het huisbezoek nog geen andere bezoekers bij u thuis geweest.

b. Er heerst geen Covid-19 in huis.

c. Niemand in huis heeft klachten die zouden kunnen wijzen op Covid-19.

d. De anderhalve meter is te handhaven in uw huis en de ambtsdragers dragen een mondkapje tot zij zitten.


Deze besluiten zijn ingrijpend en pijnlijk. Maar het is het beste zo. Laten we bedenken dat het vleesgeworden Woord Zich niet laat beperken door Covid-19 en alle beperkingen.

Onze kerkdiensten worden normaliter gehouden op zondagen om 9.30 uur en 19.00 uur.

's Ochtends is er voor de allerkleinsten crèche en voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar is er tijdens de preek gelegenheid om naar de zondagsschool te gaan.


De laatst bijgewerkte informatie rondom de kerkdiensten is terug te vinden op Kerktijden.nl. Klik hiervoor op de volgende link:

We zijn live te beluisteren via Kerkdienstgemist. Ook is het mogelijk om diensten terug te luisteren en te downloaden. Dit kan door op de volgende link te klikken: